BLOG

Artykuł główny

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) to ważny element bezpieczeństwa w Internecie. Ich instalacja na serwerze webowym zapewnia bezpieczne połączenie z serwerem, chroniąc przed atakami hakerskimi. Ponadto, certyfikaty SSL zwiększają poczucie bezpieczeństwa użytkowników, którzy odwiedzają witryny zabezpieczone tym rodzajem certyfikatu. Instalacja certyfikatów SSL w serwerach Linuxowych nie jest skomplikowana. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak zainstalować certyfikat SSL na serwerze Apache w systemie Linux. Aby zainstalować certyfikat SSL na serwerze Apache, należy w pierwszej kolejności pobrać go ze strony certyfikatowej. Następnie należy go zainstalować na serwerze. W tym celu należy utworzyć plik konfiguracyjny, w którym zostaną zdefiniowane informacje o certyfikacie. W pliku tym należy podać nazwę certyfikatu, adres serwera, nazwę domeny oraz hasło. Następnie należy skonfigurować serwer Apache, aby korzystał z nowo zainstalowanego certyfikatu. W tym celu należy dodać odpowiednie linie do pliku konfiguracyjnego serwera Apache. Konfiguracja serwera Apache w systemie Linux jest dość prosta. W większości przypadków wystarczy dodać kilka linijek kodu do pliku konfiguracyjnego serwera. W tym artykule przedstawimy konfigurację serwera Apache w systemie Debian. Konfiguracja serwera Apache w innych systemach Linux może się różnić w niektórych szczegółach. Aby skonfigurować serwer Apache w systemie Debian, należy utworzyć plik konfiguracyjny /etc/apache2/sites-available/default. W pliku tym należy dodać następujące linie kodu: ServerName serwer.domena.pl ServerAlias www.serwer.domena.pl DocumentRoot /var/www/html ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined SSLProxyEngine on SSLProxyVerify none SSLProxyCheckPeerCN off SSLProxyCheckPeerName off SSLProxyCheckPeerExpire off # SSL Virtual Host ServerName serwer.domena.pl ServerAlias www.serwer.domena.pl DocumentRoot /var/www/html ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/serwer.domena.pl.cer SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/serwer.

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Serwer VPS to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują większej swobody w administro...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the process of testing a computer system,...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, celem ich ochr...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
szemkel.pl silesiadc.com angrybytes.com.pl silesiadatacenter.pl silesiadatacenter.com testy penetracyjne